logo  
Cultural Cooperation for Social Transformation
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Projectes
  • Catalá
  • Castellano
  • English

ICONES treballa en una sèrie de projectes, iniciatives i col.laboracions que s’ajusten als seus criteris de cooperació cultural. Actualment, els nostres esforços es troben enfocats cap a dos grans projectes:

1. Casa Museu de les Cultures Indígenes, Nicaragua.

Una iniciativa pionera de ICONES, el projecte Casa Museu de les Cultures Indígenes de Nicaragua obre un espai a la protecció del patrimoni arqueològic de Nicaragua i a la vegada enforteix la identitat cultural de les comunitats indígenes fent-les partícips de la gestió del llegat dels seus avantpassats. Els eixos de treball són el desenvolupament local, la identitat cultural i la preservació del patrimoni arqueològic. [més]

 

2. Cultura Bubi, Illa de Bioko, Guinea Equatorial.

El Programa Global Cultura Bubi és una proposta multidisciplinària inspirada per ICONES que neix de la necessitat urgent de recuperar i promocionar aquells valors, pràctiques i institucions bubis que avui es troben en perill de desaparició sobretot a partir de la colonització europea i de les dictadures de Macias i Obiang. [més]

Accions:

    * "Taller de suport a refugiats polítics" (Benin, agost 2002), a través dels Comitès Óscar Romero de Catalunya.
    * Projecte "Coneixements tradicionals i cultura de la pau a l’Àfrica" (Illa de Bioko i Sud del Sudan, 2005), a través del Centre UNESCO de Catalunya. [més]
    * Web "Culturabubi.org" (2003 en endavant).
    * Seminari "Els bubis, avui" (Manresa, Catalunya, gener 2007). [més]

 

 

ICONES trabaja en una serie de proyectos, iniciativas y colaboraciones que se ajustan a sus criterios de cooperación cultural. Actualmente nuestros esfuerzos se hallan enfocados hacia dos grandes proyectos:

1. Casa Museo de las Culturas Indígenas, Nicaragua

Una iniciativa pionera de ICONES, el proyecto Casa Museo de las Culturas Indigenas de Nicaragua abre un espacio a la protección del patrimonio arqueológico de Nicaragua y a la vez fortalece la identidad cultural de las comunidades indígenas haciéndolas partícipes de la gestión del legado de sus antepasados. Los ejes de trabajo son el desarrollo local, la identidad cultural y la preservación del patrimonio arqueológico. [más]

 

2. Cultura Bubi, Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial.

El Programa Global Cultura Bubi es una propuesta multidisciplinar inspirada por ICONES que nace de la necesidad urgente de recuperar y promocionar aquellos valores, prácticas e instituciones bubis que hoy se encuentran en peligro de desaparición sobretodo a partir de la colonización europea y de las dictaduras de Macias y Obiang. [más]

Acciones:

  • "Taller de apoyo a refugiados políticos" (Benín, agosto 2002), a través de los Comités Óscar Romero de Catalunya.
  • Proyecto "Conocimientos tradicionales y cultura de la paz en África" (Bioko y Sur del Sudán, 2005), a través del Centre UNESCO de Catalunya. [más]
  • Web "Culturabubi.org" (2003 en adelante).
  • Seminario "Los bubis, hoy" (Manresa, Catalunya, enero 2007). [más]

 

ICONES works in a series of projects, initiatives and collaborations that adjust to its criteria in cultural cooperation. Presently our efforts are focused at two major projects:

1. House Museum of Indigenous Cultures, Nicaragua

A pioneer effort from ICONES, the project for the House Museum of Indigenous Cultures opens a space for the safeguarding of the archaeological heritage of Nicaragua and, at the same time, it strengthens cultural identity of indigenous communities by making them participants in the management of the legacy of their ancestors. The work lines are local development, cultural identity and the preservation of the archaeological heritage. [more]

 

2. Bubi Culture, Bioko Island, Equatorial Guinea.

The Global Programme for the Bubi Culture is a multidimensional proposal inspired by ICONES that comes from the urgent need to recuperate and prome those Bubi values, practices, and institutions today in danger due to European colonization and the Macias and Obiang dictatorships. [more]

Actions:

    * “Support to Political Refugees” workshop (Benin, August 2002), through Oscar Romero Committees from Catalonia.
    * "Traditional Knowledge and Culture of Peace in Africa" project (Bioko Island and Southern Sudan, 2005), through UNESCO Centre of Catalonia. [more]
    * "Culturabubi.org" website (2003 onwards).
    * "The Bubis, today" (Manresa, Catalonia, January 2007). [more]

 

 

 
 
ICONES, Barcelona 2013
info: icones@pangea.org


 

Projectes


ceramica
Nicaragua
Casa Museo de las Culturas Indígenas
más >

bubi
Cultura Bubi

Web sobre la cultura bubi
más>