logo  
Cultural Cooperation for Social Transformation
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Objectius
  • Catalá
  • Castellano
  • English

A partir de diferents projectes, des d'ICONES intentem:

1. Promoure la pau a través de la saviesa de les diferents cultures del món.

2. Aportar elements de reflexió intercultural per a la tranformació social.

3. Afavorir el diàleg entre les cultures tradicionals i la cultura occidental moderna.

4. Incentivar la vida en comunitat, l'harmonia amb la naturalesa, i l'admiració vers el misteri de la vida.

5. Facilitar l'experiència espiritual com a punt de convergència entre les diferents cultures del món.

6. Promoure la dignitat de la persona a partir de la resistència cultural.

7. Augmentar la qualitat de vida de les cultures marginades econòmicament i homogeneitzades culturalment.

8. Recuperar i incentivar aquelles pràctiques, institucions, i valors de les diferents cultures del món que promoguin la vida en harmonia i models de societat sostenibles.

9. Rescatar objectes estètics i identitaris en perill de les diferents cultures del món.

10. Activar i promoure l'intercanvi entre persones i entre institucions de les diferents cultures del món.

11. Promoure l'ús de la diversitat lingüística entre les cultures.

12. Promoure les arts com a expressió vital de les cultures.

 

A partir de diferentes proyectos, desde ICONES tenemos como objetivos:

1. Promover la paz a través de la sabiduría de las diferentes culturas del mundo.

2. Aportar elementos de reflexión intercultural para la transformación social.

3. Favorecer el diálogo entre las culturas tradicionales y la cultura occidental moderna.

4. Incentivar la vida en comunidad, la armonía con la naturaleza y el respeto al misterio de la vida.

5. Facilitar la experiencia espiritual como punto de convergencia entre las diferentes culturas del mundo.

6. Promover la dignidad de la persona a partir de la resistencia cultural.

7. Aumentar la calidad de vida de las culturas marginadas económicamente y homogenizadas culturalmente.

8. Recuperar e icentivar aquellas prácticas, instituciones, y valores de las diferentes culturas del mundo que promuevan la vida en armonía y modelos de sociedad sostenibles.

9. Rescatar objetos estéticos y de identidad en peligro de las diferentes culturas del mundo.

10. Activar y promover el intercambio de personas y de instituciones de las diferentes culturas del mundo.

11. Promover la diversidad linguistica entre las culturas.

12. Promover las artes como expresión vital de las culturas.

 

Through different projects, ICONES objectives are:

1. To promote Peace through the wisdom of different cultures in the world.

2. To contribute with elements of intercultural reflection for social transformation.

3. To favour the dialogue between traditional cultures and modern western culture.

4. To stimulate life in community, harmony with nature and respect to the mystery of life.

5. To facilitate spiritual experience as a point of convergence between different cultures from the world.

6. To promote personal dignity through cultural resistance.

7. To increase the quality of life of economically marginalized and culturally homogenized societies.

8. To recover and to promote those practices, institutions, and values of different cultures from the world that encourage life in harmony and sustainable models of society.

9. To rescue aesthetic and identity objects in danger from different cultures in the world.

10. To activate and promote interchange of people and institutions of the different cultures in the world.

11. Promote lingustical diversity between cultures.

12. Promote the arts as the vital expression of cultures.

 

 

 
 
ICONES, Barcelona 2013
info: icones@pangea.org


 

DESTACATS
ferranEntrevista
Ferran Cabrero:‘Els pobles indígenes han d’incrementar la seva presència política’ ver video >


mañe
Entrevista
Mañe Cabrera, antopólogo Venezolano
ver video >

nica
Publicación

Cooperación cultural con Nicaragua (extracto del libro)
descarga PDF >